اس ام اس عارفانه بايد در تضادهاي دوگانه


اس ام اس حکيمانه

بايد در تضادهاي دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که اين تضادهاي دوگانه اصلا وابسته به هم و يکي نباشند؟ در فلسفه معين ارزشي بيشتر از نامعين دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقيقت است. فردريش نيچه

اس ام اس حکيمانه

زکرياي رازي :
طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار .


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و معني دار قبلعاشق شدن بياموز چگونه در


اس ام اس پندآموز عرفاني

قبل از عاشق شدن بياموز چگونه در برف بدوي بدون اينکه رد پايي از خود بر جاي بگذاري. )ادوارد.آر.مَترز )

sms هاي پندآموز

هيچ آغاز و پاياني نيست، تنها اشتياق بي حد زندگ است که وجود دارد. )فدريکو فليني )


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني و فلسفي براي آنکه عمر طولاني


اس ام اس بزرگان

براي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرون

اس ام اس بزرگان

فنلون : شخص بايد لايق ستايش باشد ولي از آن بگريزد .


مشاهده کلیپ

اس نصيحت آن کسآفرينندگينو آفريني مي


اس ام اس سنگين

آن کس که آفرينندگي و نو آفريني مي خواهد. در نيک يا بد. ناگزير نخست مي بايد با نيست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردريش نيچه

sms هاي پندآموز

غني شدن روابط نتيجه مجازات ظالمان نيست، بلکه ثمره بخشندگي و رحمت از جانب مظلومان است.

(ماکس لوکادو)


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا مصلحت ديگران ازدواج كردن در


اس ام اس سنگين و معني دار

با مصلحت ديگران ازدواج كردن در جهنم زيستن است . شوپنهاور

اس ام اس سنگين و معني دار

سعادت مثل پروانه اي است كه روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينكه نزديكش بروي بالهاي خود را باز كرده و در فضا پرواز مي كند.

آندره توريه


مشاهده کلیپ

SMS پندآموز همين يک امر مهم


اس ام اس عرفاني

همين يک امر مهم (تعيين هدف و آن را رها نکردن) همه چيز را مي توان دگرگون کند . (استارت رير)

اس ام اس جملات بزرگان

با تقوا و خوبي مي توان سعادت خريد.

زنون


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و معني دار لرد آوي بوري


اس ام اس بزرگان فلسفي

انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند
لرد آوي بوري

اس ام اس پندآموز

نگذاريد بچه ها اشک بريزند،چرا که باران غنچه ها را ضايع مي کند

ژان پل


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان زندگي هر يکشما اين


اس ام اس حکيمانه

زندگي هر يک از شما اين توانايي و قابليت را دارد که عالي و فوق العاده باشد . هر يک از شما نيز اين توانايي و قابليت را در خود داريد که از زندگي خود تا سرحد کمال لذت ببريد. کليد اين معما در زندگي همراه با عشق و شور زندگي نهفته است . باربارا دي آنجليس

اس ام اس قشنگ و زيبا

عشق تجارت خطرناکيست که همواره به ورشکستگي مي انجامد . شانفور


مشاهده کلیپ

اس ام اس حکيمانه روشن شودآتشمآب نيستم


اس ام اس قشنگ و زيبا

دريا
صبور و سنگين
مي خواند و مي نوشت
خواب نيستم
خاموش اگر نشسته ام
مرداب نيستم
روزي که برخروشم و زنجير بگسلم
روشن شود که آتشم و آب نيستم

اس ام اس سنگين و فاز بالا

براستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل توله


مشاهده کلیپ

اس سنگين شما مجبور نيستيدرئيستان را


اس ام اس عارفانه فلسفي

شما مجبور نيستيد که رئيستان را دوست داشته باشيد و او را تحسين کنيد. همچنين نبايد از وي متنفر باشيد در هر حال بايد او را به گونه‌اي اداره کنيد که بتواند منبعي براي موفقيت شخصي شما و موفقيت سازمان باشد. (پيتر دراکر)

اس ام اس سخنان کوتاه

هر انتخابي كه مي كنيد به آن پايبند باشيد . باربارا دي آنجليس


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس