اس ام اس غمناک جدايي خوشبختي من پيدا کردن

اس ام اس ناراحتي از عشقت

خوشبختي من پيدا کردن “تو” از ميان اين همه ضمير بود .

sms غمگين و دل شکسته

بر درت ميآمدم هر شب مرا وا ميزدي / گفتمت نا مهرباني دم ز حاشا ميزدي
ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي . .

ادامه خواندن اس ام اس غمناک جدايي خوشبختي من پيدا کردن

اس ام اس ناراحت بودن هميشهتو باشه تو رو تنها

اس دلگير

به آسمون سپردم چشم از تو بر نداره ، مراقب تو باشه
سرت بلا نياره ، تا تو نخواي نتابه ، دلت گرفت بباره
هميشه با تو باشه تو رو تنها نذاره . .

اس ناراحتي

افسوس …آن زمان که بايد دوست بداريم کوتاهي مي کنيم ، آن زمان که دوستمان دارند لجبازي ميکنيم و بعد…براي آنچه از دست رفته آه ه ه ه ه مي کشيم

ادامه خواندن اس ام اس ناراحت بودن هميشهتو باشه تو رو تنها

اس ام اس دل نوشته غمگين نه باورم نميشه اين قصه

اس ام اس دل نوشته غمگين

رفتي و تا هميشه خمارم گذاشتي پا روي عشق و دارو ندارم گذاشتي
نه باورم نميشه اين قصه را که تو يه عمرسر کارم گذاشتي

پيامک غمگين و دلشکسته

در کوچه ي عشق عاشقي کمرنگ است
حرف دل عاشقان چه رنگارنگ است
وقتي که ريا روي محبت باشد
انگار تمام قلب ها از سنگ است

ادامه خواندن اس ام اس دل نوشته غمگين نه باورم نميشه اين قصه

اس ام اس غم انگيز واسه من توي قلبت هنوز

اس ام اس دلشکسته و جدايي

کاشکي عشق ديروز هنوز ميون ما بود
واسه من توي قلبت هنوز يه ذره جا بود

اس ام اس دل نوشته غمگين

من يه فنجون چاي داغ و به تو ترجيح ميدم چون اون فقط زبونم ميسوزونه و تو دلمو

ادامه خواندن اس ام اس غم انگيز واسه من توي قلبت هنوز

اس ام اس ناراحتي از تهمت عشق ور زيدن ضمانت

اس ام اس ناراحتي از عشقت

عشق ور زيدن ضمانت تنها نشدن نيست

اس ام اس ناراحتي از دوست

من هنوز در انتظار اين هستم

که تو از “هرگز” خود بازگردي

ادامه خواندن اس ام اس ناراحتي از تهمت عشق ور زيدن ضمانت

اس ام اس تنهايي در آن درگه عشق

اس ام اس ناراحتي از همسر

در آن درگه عشق چه مجتاج نشستم / تو هر شام مهتاب به يادت شکستم

اس ام اس غمناک

بين تموم دروغات حتي نبود يه حرف راست

اما اينو يادت باشه دروغگو دشمن خداست!

ادامه خواندن اس ام اس تنهايي در آن درگه عشق

اس ام اس گله كردن ستاره ها وقتي ميشكنن ميشن

sms غمگين و دل شکسته

گاهي مثل باران بايد باريد ، زندگي بخشيد، *طراوت داد …….و رفت …………
در اين دنيا كه نامردان عصا از كور مي دزدند…من از خوش باوري آنجا محبت جستجو كردم . . .
چقدر سخته كه دلت مي خواد سرتو باز به ديواري تكيه بدي كه يه بار زير آوار غرورش همه وجودت له شده . . .
ستاره ها وقتي ميشكنن ميشن شهاباما دلي كه ميشكنه ميشه يه سوال بي جواب . .

اس ام اس عاشقانه غمگين

نبودن هايت آنقدر زياد شده اند که هر رهگذري را شبيه تو ميبينم ! نميدانم غريبه ها “تو” شده اند يا تو غريبه ؟

ادامه خواندن اس ام اس گله كردن ستاره ها وقتي ميشكنن ميشن

اس ام اس بي کسي معلمم گفت الف

اس ام اس تنهايي و دلتنگي

معلمم گفت الف ، گفتم او ، گفت ب ، گفتم با او ، گفت پ ، گفتم پيش او ، گفت ج ، خواستم بگويم جدايي ، گفت نگو

اس ام اس غم انگيز

چقدر سخته

دلت بخواد سرتو باز به ديواري تکيه بدي که

يبار زير آوار غرورش همه وجودت له شده . . .

ادامه خواندن اس ام اس بي کسي معلمم گفت الف

اس ام اس ناراحتي از عشقت آنقدر رسم وفا مرده

اس ام اس غمناک

آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود يادي ز ليلي نكند

اس ام اس گله كردن

تا که بودين ، نبوديم کسي کشت ما را غم بي هم نفسي
تا که خفتيم همه بيدار شدند تا که مرديم همگي يار شدند
قدر آن شيشه بدانيد که هست نه در آن لحظه که افتاد و شکست

ادامه خواندن اس ام اس ناراحتي از عشقت آنقدر رسم وفا مرده

اس ام اس غمگين هرچه دلتنگي هست حرفهاييگره

اس ام اس غمناک جدايي

هرچه دلتنگي هست ، حرفهايي که گره در گره است ، تو بيا تا به همان بوسه اول برود

اس ام اس تنهايي و غمگين

من يه فنجون چاي داغ و به تو ترجيح ميدم چون اون فقط زبونم ميسوزونه و تو دلمو

ادامه خواندن اس ام اس غمگين هرچه دلتنگي هست حرفهاييگره