اس ام اس هاي دوبيتي رباعي ام نثار تاق ابروت

اس ام اسهاي دوبيتي

غزل گفتم به ياد چشم آهوت

قصيده گفتم از آن طُرّي موت

دوبيتي ها زهجرانت سرودم

رباعي ام نثار تاق ابروت

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

جز من اگرت عاشق شيداست بگو
ور ميل دلت به جانب ماست بگو
ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو نيست بگو راست بگو

ادامه خواندن اس ام اس هاي دوبيتي رباعي ام نثار تاق ابروت

پيامك شعر زلفين تو برده صبرتابم

اس ام اس شعر و غزل

از تاب دو زلف تو به تابم
وز چشم خرلب تو خرابم
چشمان تو برده عقل و هوشم
زلفين تو برده صبر و تابم

پيامک شعر

با اينکه زبد عهدي تو آزرده است

اين دل همه حرف دلش را خورده است

اي دوست اگر تو هم مرا پس بزني

پس چاه مگر نعوذ بالله مرده است؟

ادامه خواندن پيامك شعر زلفين تو برده صبرتابم

پيامک شعر که دهقانش براي ديگران کشت

اس ام اس شعر

خدا ان ملتي را سروري داد
که تقديرش به دست خويش بنوشت
به ان ملت سر و کاري ندارد
که دهقانش براي ديگران کشت

اس ام اس شعر عاشقانه

تا ژندهء عشق حق بر افراخته ايم

از مخمل خون به تن کفن ساخته ايم

ما مفت نه سهم مي بريم از خورشيد

دامن دامن ستاره پرداخته ايم

ادامه خواندن پيامک شعر که دهقانش براي ديگران کشت

اس دو بيتي که مي خواهم در آغوشت

اس ام اس شعر عاشقانه

براي چشم خاموشت بميرم
کنار چشمه ي نوشت بميرم
نمي خواهم در آغوشت بگيرم
که مي خواهم در آغوشت بميرم

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

پسنديدم تو را يک لحظه در خواب

شدم از ديدن روي تو بي تاب

چو فردا ديدمت . گفتم : خدايا

عجب دسته گلي را داده ام آب

ادامه خواندن اس دو بيتي که مي خواهم در آغوشت

اس ام اس تک بيتي عالم همه گشتيهمچنان در بندي

اس ام اس هاي دوبيتي

اي دل كه به آزادي خود خرسندي
غافل كه اسير خود به صد پيوندي
چون مرغ قفس كه با قفس گردانند
عالم همه گشتي و همچنان در بندي

اس ام اسهاي دوبيتي

تو کمان کشيده و در کمين
که زني به تيرم و من غمين
همه غمم بود از همين
که خدا نکرده خطا کني

ادامه خواندن اس ام اس تک بيتي عالم همه گشتيهمچنان در بندي

پيامک شعر عجب دسته گلي را داده

پيامک شعر

پسنديدم تو را يک لحظه در خواب

شدم از ديدن روي تو بي تاب

چو فردا ديدمت . گفتم : خدايا

عجب دسته گلي را داده ام آب

اس ام اس شعر عارفانه

اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش
رفيق خانه و گرمابه و گلستان باش

ادامه خواندن پيامک شعر عجب دسته گلي را داده

SMS شعر من مرغ به يک شعله

اس ام اس دوبيتي زيبا

اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايد
من مرغ به يک شعله کبابم، مگذار …… اين آتش را سمندري ميبايد

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

خداوندا مرا از لطف درياب

دگر با من نمانده طاقت و تاب

به بيداري چه محرومم ز وصلش

ميسر كن به من رويش تو در خواب

ادامه خواندن SMS شعر من مرغ به يک شعله

اس شعر من تهي خواهم شدفرياددرد

اس ام اس شعر عاشقانه

ديدگانم همچو دالان نور
گونه هايم همچو مرمرهاي سرد
ناگهان خوابي مرا خواهد ربود
من تهي خواهم شد از فرياد و درد

SMS شعر

بي روي تو مرگ در كمينم بادا

غم مونس خاطر حزينم بادا

گر چشم به روي دگري بگشايم

تير مژه تو دلنشينم بادا

ادامه خواندن اس شعر من تهي خواهم شدفرياددرد

اس ام اس شعر و غزل برد همچو خاشاكمكوي تو

اس ام اس تک بيتي

شدم تا شدم دور از روي تو
سيه روز و اشفته چون موي تو
ز بس ضعف ميترسم از سيل اشك
برد همچو خاشاكم از كوي تو

اس ام اس شعر نو

آنگه كه به احساس به من خنديدي

ميناي رخت را افسوس كه دزديدي

آن دم كه توعشقم را در چشم نمي ديدي

اي گل چه مطلب به چه انديشيدي؟

ادامه خواندن اس ام اس شعر و غزل برد همچو خاشاكمكوي تو

اس ام اس دوبيتي زيبا وزيباترين فانوس دريا مرا تا

اس دو بيتي

تو با باراني از جنس نيازم مرا به ساحل ادراك خواندي
و با زيباترين فانوس دريا مرا تا قعر دريا ها رساندي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه

مرد آمد و دردي به دل عالم شد

از روز ازل قسمت زنها غم شد

دردفترخاطرات حوا خواندم:

جانم به لبم رسيد تا :آدم: شد

ادامه خواندن اس ام اس دوبيتي زيبا وزيباترين فانوس دريا مرا تا