اس ام اس عارفانه بايد در تضادهاي دوگانه


اس ام اس حکيمانه

بايد در تضادهاي دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که اين تضادهاي دوگانه اصلا وابسته به هم و يکي نباشند؟ در فلسفه معين ارزشي بيشتر از نامعين دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقيقت است. فردريش نيچه

اس ام اس حکيمانه

زکرياي رازي :
طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار .


مشاهده کلیپ

SMS پندآموز همين يک امر مهم


اس ام اس عرفاني

همين يک امر مهم (تعيين هدف و آن را رها نکردن) همه چيز را مي توان دگرگون کند . (استارت رير)

اس ام اس جملات بزرگان

با تقوا و خوبي مي توان سعادت خريد.

زنون


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و معني دار لرد آوي بوري


اس ام اس بزرگان فلسفي

انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند
لرد آوي بوري

اس ام اس پندآموز

نگذاريد بچه ها اشک بريزند،چرا که باران غنچه ها را ضايع مي کند

ژان پل


مشاهده کلیپ

اس ام اس حکيمانه روشن شودآتشمآب نيستم


اس ام اس قشنگ و زيبا

دريا
صبور و سنگين
مي خواند و مي نوشت
خواب نيستم
خاموش اگر نشسته ام
مرداب نيستم
روزي که برخروشم و زنجير بگسلم
روشن شود که آتشم و آب نيستم

اس ام اس سنگين و فاز بالا

براستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل توله


مشاهده کلیپ

اس سنگين لرد آوي بوري


اس ام اس قشنگ و زيبا

انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند
لرد آوي بوري

اس ام اس سخنان بزرگان

آنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچه


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا اميد جزييخوشبختي است ژوبر


اس ام اس جملات زيبا و معني دار

اميد جزيي از خوشبختي است. ژوبر

اس ام اس فلسفي

آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه
هستي باشي،بکوش که کمال آنچه
هستي باشي.دي سلز


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين تيكه دار آنكه كردار به سخاوت بيارايدگفتا


اس ام اس عارفانه

بزرگمهر:
آنكه كردار به سخاوت بيارايد و گفتار براستي در اين جهان نيك بخت است

SMS پندآموز

جيمز آلن: شما به همان اندازه که بخواهيد کوچک، و به همان اندازه که آرزو کنيد بزرگ مي شويد .


مشاهده کلیپ

اس ام اس فلسفي الکساندر دوما


اس ام اس پندآموز

زنانيکه مي خواهند مرد باشند ، زناني هستند که نمي دانند زن هستند

الکساندر دوما

اس ام اس قشنگ و زيبا

هيچ چيز براي کارمندان ارزشمندتر از سهيم کردن آنها در چرخه تصميم‌گيري نيست. (جوديت باردويک)


مشاهده کلیپ

اس ام اس نصيحت و دلداري عشق براي روح عادي


اس ام اس جملات قصار

عشق براي روح عادي يک پيروزي و براي روح بلند يک فداکاريست . کوستين

اس سنگين

دانايان با عمل زندگي مي کنند,نه با
انديشه عمل.کارلوس کاستاندا


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين داشتنش آسان


اس ام اس فلسفي

نگه داشتن دوست
دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه
داشتنش آسان تر است.باتلر

اس ام اس عارفانه فلسفي

مهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام.

مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . . .

(جوجيا اوکيف )


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس