اس ام اس دوبيتي زيبا من مرغ به يک شعله

پيامک شعر

اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايد
من مرغ به يک شعله کبابم، مگذار …… اين آتش را سمندري ميبايد

اس ام اس تک بيتي

شب وصـــل است و يــــــا گـــــريـــــــان داره

دو چشـــم اشکـــي اش طـــوفــــــــــــــان داره

ببين بختــــم شـــــده بـــــا من مـــــدد گــــــــــار

ز دوده اشک و لـــب خنــــــــــــــــــــدان داره

ادامه خواندن اس ام اس دوبيتي زيبا من مرغ به يک شعله

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس آدم خوش روتو دل اينجوري

اس ام اس شعر و غزل

چه کنم خيال تو من و رها نمي کنه
اما دلت به وعده هاش يه کم وفا نمي کنه
من نديديم کسي رو که مثل تو موندگار باشه
آدم خوش رو که تو دل اينجوري جا نمي کنه

پيامک شعر

دست طلب چو پيش کسان مي کني دراز

پل بسته اي که بگذري از آبروي خويش

ادامه خواندن دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس آدم خوش روتو دل اينجوري

اس دو بيتي من مرغ به يک شعله

اس ام اس هاي دوبيتي

اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايد
من مرغ به يک شعله کبابم، مگذار …… اين آتش را سمندري ميبايد

sms شعرهاي عاشقانه

با درد تو تا قرار كار است مرا
كارم به نواست كاين قرار است مرا
با عشق تو گر بر سر دار ارندم
ان عهد هنوز پايدار است مرا

ادامه خواندن اس دو بيتي من مرغ به يک شعله

اس ام اس شعر گر دست فتاده اي بگيري

اس ام اس شعر زيبا

گر بر سر نفس خود اميري مردي

گر بر دگري خورده نگيري مردي

مردي نبود فتاده را پاي زدن

گر دست فتاده اي بگيري مردي

پيامک شعري

مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست

ادامه خواندن اس ام اس شعر گر دست فتاده اي بگيري

اس ام اس شعر و غزل تنه اي بر در اين

اس ام اس شعر قشنگ

آنکه مست آمد و دستي به دل ما زد و رفت
در اين خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهايي ما را به رخ ما بکشد
تنه اي بر در اين خانه تنها زد و رفت

اس ام اس شعر عارفانه

هر چند که رنگ و بوي زيباسـت مرا

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

معـلوم نـشد که در طربخانه خاک

نـقاش ازل بـهر چه آراسـت مرا

ادامه خواندن اس ام اس شعر و غزل تنه اي بر در اين

پيامک شعر عشقمعشوقهعاشق دلدلدار يكي است

پيامك شعر

اگر از ديده ي تحقيق به عالم نگري
عشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار يكي است…

پيامک شعر

صـد بـار بـدي كردي و ديدي ثمرش را
خوبي چه بدي داشت كه يك بار نكردي

ادامه خواندن پيامک شعر عشقمعشوقهعاشق دلدلدار يكي است

اس ام اس شعر زيبا با اين دل خو كرده

اس ام اس شعر نو

هرروز بميرم ز فراق و سفر تو

هر روز بگيرم ز جماعت خبر تو

اي دوست چرا رفتي و بنهاديم اكنون

با اين دل خو كرده به شور و شرر تو

sms شعرهاي عاشقانه

دور شدي از من ولي چشم به راهت بودم
دعا ميکردم که ميشد چراغ راهت بودم

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا با اين دل خو كرده

پيامک شعري قاليصد رنگ بودن زير پا

اس ام اس دوبيتي عاشقانه

سر بلندي گر تو خواهي در جهان يكرنگ باش

قالي از صد رنگ بودن زير پا افتاده است

پيامك شعر

دو صد دانه در اين محفل سخن گفت
سخن نازکتر از برگ سمن گفت
ولي با من بگو ان ديده ور کيست
که خاري ديد و احوال چمن گفت

ادامه خواندن پيامک شعري قاليصد رنگ بودن زير پا

اس ام اس هاي دوبيتي طلب عشق ز هر بي

اس ام اس شعر

يادمان باشد از امروز خطائي نكنيم
گرچه در خود شكستيم،صدائي نكنيم
يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بي سر و پائي نكنيم

sms شعرهاي عاشقانه

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم
تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت
من همه محو تماشاي نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ي ماه فرو ريخته در آب
شاخه ها دست بر آورده به مهتاب
شب و صحرا وگل و سنگ
همه دلداده به آواز شباهنگ

ادامه خواندن اس ام اس هاي دوبيتي طلب عشق ز هر بي

پيامک شعر بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست

بغير از لاشه ي پوشيده دل درين خانه کسي هم بسترم نيست

اس ام اس هاي دوبيتي

آســمون و مــاه نقـرش بــا يــه عالــمه ســتاره

شاهدن كــه اين بريدن ديـگه بــرگشتي نـــداره

ادامه خواندن پيامک شعر بغيرلاشه ي پوشيده دل درين