اس ام اس سنگين و معني دار ديروز همسايه امگرسنگي مرددر عزا


پيامک نقل قول

ديروز همسايه ام از گرسنگي مرد.در عزايش گوسفندها سر بريدند(دکتر شريعتي)

اس ام اس نصيحت و دلداري

عشق هنگامي که شما را مي پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس مي کند . جبران خليل جبران


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان جهان کين خواهيخاندان يک بدکار


اس ام اس کلام بزرگان

کين خواهي از خاندان يک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نيروي انسانهاي فرهمند . ارد بزرگ

اس ام اس دلداري دوست

شهرت بيشتر برازنده ي مردگان است
و لباس عاريه اي است که به تن زندگان
مضحک مينمايد. . .


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني و فلسفي براي آنکه عمر طولاني


اس ام اس بزرگان

براي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرون

اس ام اس بزرگان

فنلون : شخص بايد لايق ستايش باشد ولي از آن بگريزد .


مشاهده کلیپ

SMS پندآموز همين يک امر مهم


اس ام اس عرفاني

همين يک امر مهم (تعيين هدف و آن را رها نکردن) همه چيز را مي توان دگرگون کند . (استارت رير)

اس ام اس جملات بزرگان

با تقوا و خوبي مي توان سعادت خريد.

زنون


مشاهده کلیپ

اس سنگين آزادي متعلق به يک


اس ام اس معني دار

آزادي متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است . اسپنسر

پيامک سخنان بزرگان

»اي مادر، تو مانند ستاره مقدس در آسمان
ابديت، ثابت و درخشان خواهي ماند«
*کارل ايمرمان


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين ژان پل سارتر


اس ام اس پندآموز

ژان پل سارتر : من در تن همه ي مردم رنج مي کشم، من روي همه ي گونه ها سيلي مي خورم، من با مرگ همه ي بي چارگان مي ميرم.

اس ام اس بزرگان جهان

اميد جزيي از خوشبختي است. ژوبر


مشاهده کلیپ

اس سنگين لرد آوي بوري


اس ام اس قشنگ و زيبا

انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند
لرد آوي بوري

اس ام اس سخنان بزرگان

آنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچه


مشاهده کلیپ

پيامک سخنان بزرگان پيامک سخنان بزرگان *ماهاتما گانديماهاتما گاندي


اس ام اس عرفاني و فلسفي

آزادي، هرگز به معني مجوز براي اعمال
استبداد نبوده است
*ماهاتما گاندي

اس ام اس پندآموز عرفاني

اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلون


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات زيبا و معني دار دکتر شريعتي


اس ام اس کلام بزرگان

همه بشرند اما فقط بعضي ها انسان اند . . .
(دکتر شريعتي)

اس ام اس سنگين تيكه دار

انشتين

اگر کسي احساس کند که در زندگيش هيچ اشتباهي را نکرده است، به اين معني است که هيچ تلاشي در زندگي خود نکرده.


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات پند آموز بزرگمهر آن کسبه آموختن


اس ام اس جملات زيبا و معني دار

بزرگمهر :آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين کسان است .

اس ام اس سنگين تيكه دار

” آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم ” . بارونس استاكس


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس