اس ام اس گله كردن به پندار تو جهانم

اس ام اس غم انگيز

به پندار تو : جهانم زيباست ، جامه ام ديباست ، ديده ام بيناست ، زبانم گوياست ، قفسم هم طلاست ، به اين ارزد که دلم تنهاست

اس ام اس بي کسي

وقتي كه مي رفتي، بهار بودتابستان كه نيامدي، پاييز شدپاييز كه برنگشتي، پاييز ماندزمستان كه نيايي، پاييز مي ماندتو را به دل پاييزي اتفصلها رابه هم نريز

ادامه خواندن اس ام اس گله كردن به پندار تو جهانم

SMS غمگين چنين گفت زرتشتعاشق عاشق

اس ام اس گله مندي

چنين گفت زرتشت……..عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهرباني مهر بورز با آشتي آشتي كن و از جدايي جدا باش

اس ام اس غمگين معنا دار

سكوت دردناكترين پاسخ من به بيرحمي هاي توست!

ادامه خواندن SMS غمگين چنين گفت زرتشتعاشق عاشق

اس ام اس دلشکسته چه سخته آدم دوباره

اس ام اس غمگين معنا دار

چه سخته آدم دوباره به ديواري تکيه بده که ۱بار آوارش روش ريخته

اس ام اس عاشقانه غمگين

بوديم و کسي پاس نمي داشت که هستيم

باشد که نباشيم و بدانند که بوديم

ادامه خواندن اس ام اس دلشکسته چه سخته آدم دوباره

اس ام اس غمناک چشمدستان مرا حالي به حالي

اس ام اس غمگين معنا دار

ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت

جمله هاي واضح دل را سوالي کرد و رفت

چون رميدن هاي آهو ناز کردن هاي او

چشم و دستان مرا حالي به حالي کرد و رفت

اس ام اس گله كردن

وقتي ديروز و امروز برخورد کنند، فردا مي ميرد…

ادامه خواندن اس ام اس غمناک چشمدستان مرا حالي به حالي

اس ام اس سوزناک مهربانيت رادلم پيوند زدم

اس ام اس سوزناک

مهربانيت را با دلم پيوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم ، اما باز دلتنگم .

اس ام اس دلشکسته

تا نباشد جدايي ها کـــ ـس نداند قدر ياران ، کوير خشک مي داند بهاي قطره ي باران.

ادامه خواندن اس ام اس سوزناک مهربانيت رادلم پيوند زدم

اس دلگير تا دير نشده خداحافظ

اس ام اس گله مندي

از زندگيت بيرون ميروم براي هميشه
مثل هميشه عقربه ها نميزارن حرف بزنم .
خيلي ديره . ميدونستم دير ميشه . اينو از همون سلام اول فهميدم
تا دير نشده خداحافظ . . .

اس ام اس ناراحتي از دوست

يک نصيحت : مواظب خودت باش….! يک خواهش : اصلا عوض نشو….! يک آرزو : فراموشم نکن….! يک دروغ : دوستت ندارم….! يک حقيقت : دلم برات تنگ شده

ادامه خواندن اس دلگير تا دير نشده خداحافظ

اس ام اس ناراحتي از تهمت عشق نمي پرسه اهل

اس ام اس تنهايي

عشق نمي پرسه اهل کجايي ، فقط ميگه تو قلب من زندگي مي کني .عشق نمي پرسه چرا دور هستي فقط ميگه هميشه با من هستي .عشق نمي پرسه که دوستم داري فقط ميگه : دوستت دارم

اس ام اس ناراحتي از دوست

چرا غم ها نمي دانند که من غمگين ترين غمگين شهرم ، بيا هي دوست با من باش که من تنهاترين تنهاي شهرم

ادامه خواندن اس ام اس ناراحتي از تهمت عشق نمي پرسه اهل

اس ام اس دل نوشته غمگين

اس ام اس خسته

از او که رفته نبايد رنجشي به دل گرفت
آنکه دوستش داريم همه گونه حقي بر ما دارد
حتي حق آنکه ديگر دوستمان نداشته باشد
نمي توان از او رنجشي به دل گرفت
بلکه بايد تنها از خود رنجيد
که چرا بايد آنقدر شايسته ي محبت نباشيم که دوست ما را ترک کند …
و اين خود دردي کشنده است …

اس ام اس عاشقانه غمگين

با خيالِ تو هنوزم مثه هر روز و هميشه هر شبِ حافظه ي من پرِ تصوير تو ميشه

ادامه خواندن اس ام اس دل نوشته غمگين

اس ام اس غمناک جدايي مي نالمجدايي اي نازنين

اس ام اس غمناک جدايي

مي نالم از جدايي اي نازنين کجايي ، سوزم ز هجرت اي بهترين کجايي ، در باغ آرزوها ديگر گلي نمانده ، در حسرت گل هستم اي باغبان کجايي ؟

اس ام اس تنهايي

غمي نيست ، جز درد لا علاج دوري !

ادامه خواندن اس ام اس غمناک جدايي مي نالمجدايي اي نازنين

اس ام اس غمگين گريه دار چشمامو وقف تو کردم

پيامک غمگين و دلشکسته

چشمامو وقف تو کردم ، دل به خلوت تو بستم ، هم ترانه پس کجايي ؟ من که مردم از جدايي ، دل شکسته و غريبم ، جون ميدم اگه نيايي.

اس ام اس ناراحتي از همسر

درويش کوچه هاي تنهاييم، کاسه ي گدايي مرا سکه ي نگاه تو کافيست

ادامه خواندن اس ام اس غمگين گريه دار چشمامو وقف تو کردم