اس دلگير هدفش پيچش ماستهدفش ساختن فاصله

اس ام اس ناراحت کننده

غم مثال گل نيلوفر ماست
هدفش پيچش ماست.هدفش ساختن فاصله هاست

اس ام اس دلشکسته

شانه هايم زير بار غم شکست
شاخه هاي سبز اميدم شکست
عشق ما در شيشه فرهاد بود
عشق شيرين ريشه اش در باد بود
هيچ ** حرف صداقت را نزد
هيچ ** دل را بر اين دريا نزد
يک نفر امروز در چشمم شکست
يک نفر بار سفر بست و گسست
يک نفر با خاطراتم دور شد
يک نفر با قصه ها محشور شد

ادامه خواندن اس دلگير هدفش پيچش ماستهدفش ساختن فاصله

پيامک تنهايي گاهي شکستن دلي کمترآدم

اس ام اس ناراحتي از تهمت

گاهي شکستن دلي کمتر از آدم کشي نيست .چند روزيست که اين دل ميشکند.اه….تو هميشه ميشکني و من هميشه فراموش ميکنم مگر تو انها را زنده کني.اما نميدانم چرا اين دفه نميتوان فراموش کنم.شايد دگر از قلبم،تکيه نباشد براي محبت و فراموشي آن.

اس ام اس گله و شکايت

لذتي که در فراغ است.در وصال نيست،چون در فراغ وصال است اما در وصال بيم فراغ!!!!

ادامه خواندن پيامک تنهايي گاهي شکستن دلي کمترآدم

پيامک غمگين و دلشکسته گريه هايم بي صداست

اس ام اس گله مندي

گريه هايم بي صداست ، عشق من بي انتهاست ، ردپاي اشک هايم را بگير ، تا بداني خانه عاشق کجاست

اس ام اس ناراحت بودن

از او که رفته نبايد رنجشي به دل گرفت
آنکه دوستش داريم همه گونه حقي بر ما دارد
حتي حق آنکه ديگر دوستمان نداشته باشد
نمي توان از او رنجشي به دل گرفت
بلکه بايد تنها از خود رنجيد
که چرا بايد آنقدر شايسته ي محبت نباشيم که دوست ما را ترک کند …
و اين خود دردي کشنده است …

ادامه خواندن پيامک غمگين و دلشکسته گريه هايم بي صداست

اس ام اس تنهايي و غمگين بـهـــاي قــــــامــت بــلنــــ

اس ام اس غمناک خيانت

لعنتي ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان
و بـــه او بگــــو
بـهـــاي قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــايـيـســـــت…!!

اس ام اس سوزناک

يک نصيحت: مواظب خودت باش! يک خواهش: اصلاً عوض نشو! يک آرزو: فراموشم نکن! يک دروغ: تورو دوست ‏ندارم!!، يک حقيقت: دلم برات تنگ شده

ادامه خواندن اس ام اس تنهايي و غمگين بـهـــاي قــــــامــت بــلنــــ

اس ام اس دلشکسته و جدايي نکند قاصدکي رابرايم فرستادي

پيامک تنهايي

نکند قاصدکي را که برايم فرستادي بازيچه دست کودکي بازيگوش شده که اينچنين دل تنگم بي خبر مانده؟

اس ام اس تنهايي و دلتنگي

هنوز نيامده اي خداحافظ ؟
تقصير تو نيست
هميشه همين گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان مي دهم

ادامه خواندن اس ام اس دلشکسته و جدايي نکند قاصدکي رابرايم فرستادي

اس ام اس خسته فراق تو مرا هر نفسي

اس ام اس غم انگيز

از فراق تو مرا هر نفسي صد آه است ، از تو غافل تيستم اي دوست خدا آگاه است . . .

اس ام اس غمناک

دل ما که شکست کسي صدايش نشنيد اري دل مرد بي صدا مي شکند
حالا که بشکن بشکه
اميدوارم يکي هم ماله تورو بشکنه

ادامه خواندن اس ام اس خسته فراق تو مرا هر نفسي

اس ام اس عاشقانه غمگين به همه لبخند بزن

اس ام اس گله و شکايت

به همه لبخند بزن ولي به يک نفر بخند , همه رو دوست داشته باش ولي به يک نفر عشق بورز .. توي قلب همه باش اما قلبت ماله يک نفر باشه …

اس ام اس دلشکسته

خوب من… عشق در هيچ روزي جز همه روز تجلي پيدا نمي کند . پس مبارک باد بر من تجلي نام تو در قلب عاشقم…

ادامه خواندن اس ام اس عاشقانه غمگين به همه لبخند بزن

SMS غمگين باشدنباشيمبدانندبوديم

اس ام اس بي کسي

وديم و کسي پاس نميداشت که هستيم
باشد که نباشيم و بدانند که بوديم

پيامک غمگين و دلشکسته

غمي نيست ، جز درد لا علاج دوري !

ادامه خواندن SMS غمگين باشدنباشيمبدانندبوديم

sms غمگين و دل شکسته خدايا آنکسصادقانه يادم مي

sms غمگين عاشقانه

خدايا آنکس که صادقانه يادم مي کند هر لحضه عاشقانه يادش کن

اس ام اس ناراحت بودن

سکوت جوابي غيرقابل پاسخ است. (ج. ک. چسترتون)

ادامه خواندن sms غمگين و دل شکسته خدايا آنکسصادقانه يادم مي

اس ام اس ناراحت بودن سكوت دردناكترين پاسخ من

اس ام اس دلگير بودن

سكوت دردناكترين پاسخ من به بيرحمي هاي توست!

اس ام اس ناراحتي از تهمت

کاش ميشد بر جدايي خشم کرد /شاخه هاي نسترن را با تواضع پخش کرد / کاش ميشد خانه اي از مهر ساخت / مهرباني را در آن سرمشق کرد

ادامه خواندن اس ام اس ناراحت بودن سكوت دردناكترين پاسخ من