اس ام اس غمناک جدايي خوشبختي من پيدا کردن

اس ام اس ناراحتي از عشقت

خوشبختي من پيدا کردن “تو” از ميان اين همه ضمير بود .

sms غمگين و دل شکسته

بر درت ميآمدم هر شب مرا وا ميزدي / گفتمت نا مهرباني دم ز حاشا ميزدي
ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي . .

ادامه خواندن اس ام اس غمناک جدايي خوشبختي من پيدا کردن

اس ام اس غمناک جدايي کاش تابستانها هم برفي بود

اس ام اس غمناک جدايي

تا تو هستي که دستانم را بگيري،
آرزو ميکنم هر روز زمين بخورم!
کاش تابستانها هم برفي بود !

اس ام اس ناراحتي از عشقت

شکستن يک دل مگه چقدر قدرت مي خواد که فکر کردي اون که قويتره تو هستي

ادامه خواندن اس ام اس غمناک جدايي کاش تابستانها هم برفي بود

اس ام اس غمناک خيانت زندگي را نفسي ارزش

اس ام اس گله و شکايت

زندگي را نفسي ارزش غم خوردن نيست و دلم بس تنگ است . بي خيالي سپر هر درد است . باز هم مي خندم ، آن قدر مي خندم که غم از روي رود

اس ام اس دلشکسته و جدايي

تو که قصد جدائي کرده بودي خيال بي وفائي کرده بودي
چرا با اين دل خوش باور من زماني آشنائي کرده بودي

ادامه خواندن اس ام اس غمناک خيانت زندگي را نفسي ارزش

اس ام اس غمناک جدايي خدا حافظ

اس ام اس سوزناک

به سرنوشت بينديش که چگونه تصوير گر جدايي هاست
برمن خرده مگير چراکه جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامي بدرود ميرسد
خدا حافظ

اس ناراحتي

بگذار بگريم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران
هر ** درد جدائي چشيده باشد / داند که سخت باشد قطع اميدوارن . . .

ادامه خواندن اس ام اس غمناک جدايي خدا حافظ

اس ام اس خسته راز اين گفته فقط

اس ام اس غمگين تنهايي

راز اين گفته فقط باد صبا مي داند / دارمت دوست به قدري که خدا مي داند

sms غمگين عاشقانه

ز کويت رفتم و الماس ِ طاقت بر شکستم برو با يار ِ خود بنشين که من بارِ سفر بستم

که بعد ِ رفتنم جانا هزار افسوس خواهي خورد فلاني يار ِ خوبي بود و من ،قدرش ندانستم . . .

ادامه خواندن اس ام اس خسته راز اين گفته فقط

پيامک غمگين و دلشکسته نقاشي تو را مي

اس ام اس غمگين معنا دار

نقاشي تو را مي کشم ولي به جاي رنگ قرمز به قلب فلزي ات ضد زنگ مي زنم ! تا از آسيب اشک هايم در امان باشد!!!

اس ام اس غم انگيز

يادتوچنديست مهمانم شده ¤ خاطراتت آفت جانم شده ¤ هرچه مي گويم سخن ازيادتوست¤درسكوت من فقط فريادتوست

ادامه خواندن پيامک غمگين و دلشکسته نقاشي تو را مي

اس ام اس دل نوشته غمگين

اس ام اس خسته

از او که رفته نبايد رنجشي به دل گرفت
آنکه دوستش داريم همه گونه حقي بر ما دارد
حتي حق آنکه ديگر دوستمان نداشته باشد
نمي توان از او رنجشي به دل گرفت
بلکه بايد تنها از خود رنجيد
که چرا بايد آنقدر شايسته ي محبت نباشيم که دوست ما را ترک کند …
و اين خود دردي کشنده است …

اس ام اس عاشقانه غمگين

با خيالِ تو هنوزم مثه هر روز و هميشه هر شبِ حافظه ي من پرِ تصوير تو ميشه

ادامه خواندن اس ام اس دل نوشته غمگين

اس ام اس گله كردن ببخش اگر اين روز ها

اس ام اس غمگين

داشتم اشک هايم را روي نامه اي عاشقانه با قطره چکان جعل مي کردم ، خاطرم آمد شايد دلتنگ خنده هايم باشي
ببخش اگر اين روز ها عشق با گريستن اثبات مي شود …

اس ام اس ناراحتي از عشقت

بنويس اي سنگتراش عاقبت شدم فداش ، بنويس تا بدونه عمرمو دادم براش . . .

ادامه خواندن اس ام اس گله كردن ببخش اگر اين روز ها

اس ام اس ناراحتي از تهمت عشق ور زيدن ضمانت

اس ام اس ناراحتي از عشقت

عشق ور زيدن ضمانت تنها نشدن نيست

اس ام اس ناراحتي از دوست

من هنوز در انتظار اين هستم

که تو از “هرگز” خود بازگردي

ادامه خواندن اس ام اس ناراحتي از تهمت عشق ور زيدن ضمانت

اس ام اس تنهايي و غمگين من يه فنجون چاي

اس ام اس تنهايي و غمگين

من يه فنجون چاي داغ و به تو ترجيح ميدم چون اون فقط زبونم ميسوزونه و تو دلمو

پيامک غمگين و دلشکسته

آرزو دارم شبي عاشق شوي
آرزو دارم بفهمي درد را
تلخي برخوردهاي سرد را
ميرسد روزي كه بي من لحظه ها را سركني
ميرسد روزي كه مرگ عشق را باور كني
ميرسد روزي كه شبها در كنار عكس من
نامه هاي كهنه ام را مو به مو ازبر كني

ادامه خواندن اس ام اس تنهايي و غمگين من يه فنجون چاي