اس ام اس غمناک جدايي خوشبختي من پيدا کردن

اس ام اس ناراحتي از عشقت

خوشبختي من پيدا کردن “تو” از ميان اين همه ضمير بود .

sms غمگين و دل شکسته

بر درت ميآمدم هر شب مرا وا ميزدي / گفتمت نا مهرباني دم ز حاشا ميزدي
ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي . .

ادامه خواندن اس ام اس غمناک جدايي خوشبختي من پيدا کردن

اس ام اس ناراحت بودن مينويسم منعمريخيالت زيستم

اس ام اس ناراحتي از تهمت

مينويسم من که عمري با خيالت زيستم / گاهي از من ياد کن ، اکنون که ديگر نيستم

SMS غمگين

دل عشق پر از رنگ و ريا دوست نداشت
يک لحظه تو را زمن جدا دوست نداشت
اي آيينه دار خلوتم باور کن
اندازه ي من کسي تو را دوست نداشت

ادامه خواندن اس ام اس ناراحت بودن مينويسم منعمريخيالت زيستم

اس ام اس غم باشداين بهانه سايه نفريني باشد

اس دلگير

آنان که عشق من را به بهانه ي عشق ديگر گم کردند !
باشد که اين بهانه سايه نفريني باشد بر خط به خط کتاب زندگيتان.

اس ام اس تنهايي و دلتنگي

-بزرگترين آرزويم اين بود که کوچيکترين آرزوي تو باشم

ادامه خواندن اس ام اس غم باشداين بهانه سايه نفريني باشد

اس ام اس غم منطرز نگاه تو اميد

اس ام اس غمگين گريه دار

من از طرز نگاه تو اميد مبهمي دارم، نگاهت را مگير از من…که با آن عالمي دارم!

اس ام اس غمگين

بنويس اي سنگتراش عاقبت شدم فداش ، بنويس تا بدونه عمرمو دادم براش . . .

ادامه خواندن اس ام اس غم منطرز نگاه تو اميد

اس ام اس دل نوشته غمگين

اس ام اس خسته

از او که رفته نبايد رنجشي به دل گرفت
آنکه دوستش داريم همه گونه حقي بر ما دارد
حتي حق آنکه ديگر دوستمان نداشته باشد
نمي توان از او رنجشي به دل گرفت
بلکه بايد تنها از خود رنجيد
که چرا بايد آنقدر شايسته ي محبت نباشيم که دوست ما را ترک کند …
و اين خود دردي کشنده است …

اس ام اس عاشقانه غمگين

با خيالِ تو هنوزم مثه هر روز و هميشه هر شبِ حافظه ي من پرِ تصوير تو ميشه

ادامه خواندن اس ام اس دل نوشته غمگين

اس ام اس ناراحت بودن تنهايم

sms غمگين و دل شکسته

اين روزها که مي گذرد
يک ترانه تلخ
قصه ي تنهايي هاي مرا مي سرايد
سمفوني گوش خراشي است
روزهاست پنبه دگر فايده ندارد
……بايد باور کنم
تنهايم

اس ام اس سوزناک

به خودت راست بگو ، آنگاه توان دروغ گفتن به کسي را نخواهي داشت

ادامه خواندن اس ام اس ناراحت بودن تنهايم

اس ام اس تنهايي در آن درگه عشق

اس ام اس ناراحتي از همسر

در آن درگه عشق چه مجتاج نشستم / تو هر شام مهتاب به يادت شکستم

اس ام اس غمناک

بين تموم دروغات حتي نبود يه حرف راست

اما اينو يادت باشه دروغگو دشمن خداست!

ادامه خواندن اس ام اس تنهايي در آن درگه عشق

اس ام اس ناراحتي از دوست عشق نمي پرسه اهل

اس ام اس بي کسي

عشق نمي پرسه اهل کجايي ، فقط ميگه تو قلب من زندگي مي کني .عشق نمي پرسه چرا دور هستي فقط ميگه هميشه با من هستي .عشق نمي پرسه که دوستم داري فقط ميگه : دوستت دارم

اس ام اس غمگين معنا دار

اين منم در در زير باران فرياد ميزنم خدا خدا خدا من کاش ديونه بودم ديونه ديونه دوست دارم باران باران ان قدر ببار که درد و غمم شسته بشه

ادامه خواندن اس ام اس ناراحتي از دوست عشق نمي پرسه اهل

اس ام اس غمگين معنا دار اي اشک گرمآرام

اس ام اس گله مندي

اي اشک ، گرم و آرام ببار بر گونه بيمار من ، اي غم ، تو هم لذت ببر از اين همه آزار من

اس ام اس غمگين گريه دار

سكوت دردناكترين پاسخ من به بيرحمي هاي توست!

ادامه خواندن اس ام اس غمگين معنا دار اي اشک گرمآرام

اس ام اس دل نوشته غمگين فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگا

اس ام اس غمگين معنا دار

درسته که يه روزي فراموش مي کني و يه روز ديگه فراموش مي شي ولي اينو بدون
فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمي کنند

اس ام اس غمناک جدايي

بوديم و کسي پاس نمي داشت که هستيم

باشد که نباشيم و بدانند که بوديم

ادامه خواندن اس ام اس دل نوشته غمگين فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگا