اس ام اس سنگين و معني دار ديروز همسايه امگرسنگي مرددر عزا


پيامک نقل قول

ديروز همسايه ام از گرسنگي مرد.در عزايش گوسفندها سر بريدند(دکتر شريعتي)

اس ام اس نصيحت و دلداري

عشق هنگامي که شما را مي پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس مي کند . جبران خليل جبران


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا عشق چيزيستبيعقلان را عاقل


اس ام اس جملات بزرگان

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

اس ام اس جملات تکان دهنده

آزادي از جمله تجميتي است که هرکسي
توان کسب آن را ندارد
*کارل مارکس


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عرفاني اگر کسي احساس کنددر زندگيش


اس ام اس عرفاني و فلسفي

انشتين

اگر کسي احساس کند که در زندگيش هيچ اشتباهي را نکرده است، به اين معني است که هيچ تلاشي در زندگي خود نکرده.

اس ام اس جملات قشنگ

فردريش نيچه :ارزشها و تغييرات آنها به افزايش قدرت آناني که ارزشها را مقرر مي دارند ؛ مربوط مي شوند. ميزان ناباوري ؛ ( ميزان ) (( آزادي انديشهء )) مجاز بياني از افزايش قدرت است. هيچ انگاري آرماني است متعلق به بالاترين درجه ء قدرتمندي روح ؛ و سرشارترين زندگي – گاهي ويرانگر و گاهي ريشخند آميز.


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات قشنگ کسي کهادب پدر بهره


اس ام اس جملات زيبا و معني دار

کسي که از ادب پدر بهره مند نگردد ، روزگار تربيتش خواهد کرد . (شمس المعالي)

اس ام اس جملات قصار

مرد خواهان حقيقت است اما زن موجودي سحطي نگر مي باشد. فردريش نيچه


مشاهده کلیپ

اس ام اس سخنان کوتاه اگر مي خواهي خوشبخت باشي


اس ام اس سنگين

بتهوون:
اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد

اس ام اس سنگين و معني دار

بفهم درونت چه ميگذرد تا بفهمي درون ديگران چه ميگذرد . . .
پائولو کوئيلو


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا زبان شاعر تنها برآيند


اس ام اس جملات تکان دهنده

” زبان شاعر، تنها برآيند يک کار نقد يا تحليل نيست. سنتز واقعيت است با خيال و افسانه. سنتزي که توسط حواس – در رابطه ي متقابل با عقل – صورت مي گيرد ” . يانيس ريتسوس

اس ام اس بزرگان

از قلب خود پيروي کن تا هرگز پشيمان نشوي. (جف زينرت)


مشاهده کلیپ

اس ام اس معني دار بزرگترين عيب آن است


پيامک سخنان بزرگان

بزرگترين عيب آن است که از عيب خويش آگاه نباشيم . کارلايل

اس ام اس سنگين و معني دار

چاحيت :
اگر امروز حتي يک کلمه از ديروز بيشتر بدانيد مسلماً شخص ديگري هستيد .


مشاهده کلیپ

اس ام اس فلسفي رومن رولان


اس ام اس عارفانه فلسفي

بيشتر مردم در سن بيست يا سي سالگي ميميرند، از اين حد که بگذرند ديگر چيزي جز سايه خود نيستند ، باقي زندگي شان صرف آن مي شود که اداي خود را در آورند و روز به روز به صورتي ماشيني تر و با شکلي زننده تر آنچه را که پيش از اين در زماني که زنده بوده اند گفته و کرده اند و انديشيده و دوست داشته اند تکرار کنند… *

رومن رولان

پيامک نقل قول

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش مي رسد . مادر ترزا


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين ژان پل سارتر


اس ام اس پندآموز

ژان پل سارتر : من در تن همه ي مردم رنج مي کشم، من روي همه ي گونه ها سيلي مي خورم، من با مرگ همه ي بي چارگان مي ميرم.

اس ام اس بزرگان جهان

اميد جزيي از خوشبختي است. ژوبر


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان زندگي هر يکشما اين


اس ام اس حکيمانه

زندگي هر يک از شما اين توانايي و قابليت را دارد که عالي و فوق العاده باشد . هر يک از شما نيز اين توانايي و قابليت را در خود داريد که از زندگي خود تا سرحد کمال لذت ببريد. کليد اين معما در زندگي همراه با عشق و شور زندگي نهفته است . باربارا دي آنجليس

اس ام اس قشنگ و زيبا

عشق تجارت خطرناکيست که همواره به ورشکستگي مي انجامد . شانفور


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس