اس ام اس عارفانه بايد در تضادهاي دوگانه


اس ام اس حکيمانه

بايد در تضادهاي دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که اين تضادهاي دوگانه اصلا وابسته به هم و يکي نباشند؟ در فلسفه معين ارزشي بيشتر از نامعين دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقيقت است. فردريش نيچه

اس ام اس حکيمانه

زکرياي رازي :
طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار .


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و فاز بالا سرنگ گريه به دنيا


اس ام اس جملات قشنگ

سرنگ : با گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي .

اس ام اس عارفانه فلسفي

استعداد آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش کاهش يافت آنچه هست نمايان مي شود. فردريش نيچه


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا عشق چيزيستبيعقلان را عاقل


اس ام اس جملات بزرگان

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

اس ام اس جملات تکان دهنده

آزادي از جمله تجميتي است که هرکسي
توان کسب آن را ندارد
*کارل مارکس


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات قشنگ کسي کهادب پدر بهره


اس ام اس جملات زيبا و معني دار

کسي که از ادب پدر بهره مند نگردد ، روزگار تربيتش خواهد کرد . (شمس المعالي)

اس ام اس جملات قصار

مرد خواهان حقيقت است اما زن موجودي سحطي نگر مي باشد. فردريش نيچه


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان فلسفي افراطي ترين صورت هيچ


اس ام اس حکيمانه

افراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاه باشد كه همه باورها ؛ همهء چيزي را حقيقي انگاشتن ها لزوما” به خطا مي روند ؛ به اين علت ساده كه هيچ دنياي واقعي در كار نيست . چنين است يك ظاهر دورنمايي كه از درون ما سرچشمه گرفته است . فردريش نيچه

اس ام اس بزرگان جهان

چيزي که زندگي را ارزشمند مي سازد و کمترين هزينه و بيشترين تاثير را دارد، لبخندي خوشايند است و همچنين، لبخند مملو از ارزشها و خوبيهاست و مهرباني انسان با آن عجين شده است.

ويلبر دي نسبيت


مشاهده کلیپ

اس ام اس معني دار بزرگترين عيب آن است


پيامک سخنان بزرگان

بزرگترين عيب آن است که از عيب خويش آگاه نباشيم . کارلايل

اس ام اس سنگين و معني دار

چاحيت :
اگر امروز حتي يک کلمه از ديروز بيشتر بدانيد مسلماً شخص ديگري هستيد .


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان زندگي هر يکشما اين


اس ام اس حکيمانه

زندگي هر يک از شما اين توانايي و قابليت را دارد که عالي و فوق العاده باشد . هر يک از شما نيز اين توانايي و قابليت را در خود داريد که از زندگي خود تا سرحد کمال لذت ببريد. کليد اين معما در زندگي همراه با عشق و شور زندگي نهفته است . باربارا دي آنجليس

اس ام اس قشنگ و زيبا

عشق تجارت خطرناکيست که همواره به ورشکستگي مي انجامد . شانفور


مشاهده کلیپ

پيامک سخنان بزرگان پيامک سخنان بزرگان *ماهاتما گانديماهاتما گاندي


اس ام اس عرفاني و فلسفي

آزادي، هرگز به معني مجوز براي اعمال
استبداد نبوده است
*ماهاتما گاندي

اس ام اس پندآموز عرفاني

اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلون


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات زيبا و معني دار هيچکس بدبخت تراز کسي


اس ام اس حکيمانه

هيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلندي

اس ام اس سنگين

خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با
پشيماني پايان مي پذيرد.فيثاغورث


مشاهده کلیپ

اس ام اس قشنگ و زيبا اميد جزييخوشبختي است ژوبر


اس ام اس جملات زيبا و معني دار

اميد جزيي از خوشبختي است. ژوبر

اس ام اس فلسفي

آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه
هستي باشي،بکوش که کمال آنچه
هستي باشي.دي سلز


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس