اس ام اس پندآموز عرفاني همين قدربراي بدست آوردن

اس سنگين

همين قدر که براي بدست آوردن آرزوئي اراده کنيم ، يک گام بلند در راه نيل بدان برداشته ايم . سي فوستر

پيامک نقل قول

آزادي از جمله تجميتي است که هرکسي
توان کسب آن را ندارد
*کارل مارکس

اس ام اس سنگين

هرکس خود را نصيحت نکند ، به نصيحت ديگران محتاج است .سعدي

اس ام اس قشنگ و زيبا

چارلي چاپلين: دنيا به قدري بزرگ است که براي همه جا هست به جاي آنکه جاي ديگران را بگيريد سعي کنيد جاي خود را بيابيد.

اس ام اس بزرگان جهان

با ديگران بودن آلودگي مي آورد. فردريش نيچه

اس ام اس عارفانه

عجيب است که ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم. فضا و ساختمان اتم را کشف مي کنيم اما از ماهيت خودمان اطلاعي نداريم يا درک درستي نداريم . يوستين گوردر

اس ام اس جملات قشنگ

در ميان دو کس دشمني ميفکن ، که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي .سعدي

اس ام اس بزرگان فلسفي

براي اداره کردن خويش ، از سرت استفاده کن براي اداره کردن ديگران ، از قلبت.

(دالايي لاما)

اس ام اس کلام بزرگان

يک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد
ابله تر است. . .
)مولير(

اس ام اس نصيحت و دلداري

مردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد .سعدي

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

عيار واقعي بودن تصميم ان است که
دست به عمل بزنيم-انتوني رابينز

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس