اس ام اس پندآموز دهيمکارل يونگ

اس ام اس فلسفي

تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش
دهيم.کارل يونگ

اس سنگين

قانون زندگي,قانون باور است-ژوزف
مورفي

اس ام اس پندآموز

مطيع‌ مرد باشيد; تا شما را بپرستد. کارول‌ بيکر

اس نصيحت

خوديابي در واقع همان خدايابي است، زيرا ما و خدا يکي هستيم
و پي بردن به اين حقيقت دليل تولد بشر است….
( جودت استافتن )

اس ام اس سنگين و معني دار

به قـــولِ پروفسور حسابي:

يکي از دانشجويان پروفسور حسابي به ايشان گفت : شما سه ترم است که مرا از اين درس مي اندازيد. من که نمي خواهم موشک هوا کنم . مي خواهم در روستايمان معلم شوم .
پروفسور جواب داد : تو اگر نخواهي موشک هواکني و فقط بخواهي معلم شوي قبول ، ولي تو نمي تواني به من تضمين بدهي که يکي از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند

اس ام اس بزرگان جهان

کساني که مردم از آنها به صاحبان اخلاق ياد مي کنند اگر ما اشتباهشان را ببينيم از ما به بدي ياد خواهند کرد حتي اگر دوست ما باشند. فردريش نيچه

اس ام اس قشنگ و زيبا

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند.

دكارت

پيامک سخنان بزرگان

بورلي سيلز : براي جايي که ارزش رفتن داشته باشد ، هيچ راه ميان بري وجود ندارد .

اس ام اس عارفانه

فتحي الرمکي :
ما هنوز در زمان ماقبل تاريخ هستيم . زيرا تاريخ بشريت آن روز آغاز مي شود که بشر از همي رنجها و گرفتاريها نجات يابد .

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

مهمترين كاري كه مي توانم براي دوستم
انجام دهم،اين است كه دوستش باشم
هنري تورئو

اس ام اس سنگين و فاز بالا

بودن يعني عشق و عشق و عشق تو، يعني بودن. (لوئيس جي د بير)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس