اس ام اس سخنان بزرگان کورميک

اس ام اس کلام بزرگان

از گفتن نميدانم نهراس.مارک مک
کورميک

اس ام اس سنگين و معني دار

پسرها ، لنگرهاي زندگي مادرانند . سوفوکل

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

گوته

كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند.

اس ام اس پندآموز

افرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند . کولتون

اس ام اس قشنگ و زيبا

مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم
مي ريزند و از آنها غولي به وجود مي
آورند که نامش تقدير است
–جان اوليورهاينر

اس ام اس سنگين

فردريش نيچه :آنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است.

پيامک نقل قول

اگر زيبايي را آواز سر دهي،حتي در
تنهايي بيابان،گوش شنوا خواهي
يافت. . .
)خليل جبران(

اس ام اس حکيمانه

” اگر در ابتداي يک سفر دراز همه مشکلات مشخص باشد، هيچوقت به آن سفر نخواهيم رفت.”

دان راتر به همراه پيتر وايدِن (Dan Rather with Peter Wyden)

اس ام اس عرفاني

تاريخ ، آئينه تمام نماي زندگي بشر است. کانت

اس ام اس سنگين

آن که بر فراز بلندترين کوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناک و جدي بودن هاي غمناک . فردريش نيچه

اس ام اس قشنگ و زيبا

پاسكال

انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفكر به ماده اي بي روح مي ماند .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس