اس ام اس حکيمانه روشن شودآتشمآب نيستم

اس ام اس قشنگ و زيبا

دريا
صبور و سنگين
مي خواند و مي نوشت
خواب نيستم
خاموش اگر نشسته ام
مرداب نيستم
روزي که برخروشم و زنجير بگسلم
روشن شود که آتشم و آب نيستم

اس ام اس سنگين و فاز بالا

براستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل توله

اس ام اس سخنان بزرگان

ناتوان ترين آدميان، آناني هستند که نيروي بدني خويش را به رخ ديگران مي کشند . ارد بزرگ

اس ام اس سنگين

به گذشتي خود هرگز نمي انديشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتيجه اي بگيرم . . .
( جواهر لعل نهرو )

SMS پندآموز

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار دالاي لاما

اس ام اس عرفاني و فلسفي

هيچگاه اظهارات و گفته هاي يک فرد خشمگين را در حين مشاجره فراموش نکن . . .

(هنري بيچر)

پيامک سخنان بزرگان

ايستادگي کن تا روشن بماني
شمع هاي افتاده خاموش مي شوند . . .
(احمد شاملو)

اس ام اس جملات قصار

فردريش نيچه :آموزش انديشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم که منطق به عنوان يک نظريه ؛ کار و تکنيک ؛ دارد به سستي مي گرايد.

اس ام اس سنگين و معني دار

تاريخ کتابي است که متاسفانه هميشه بايد آدمي از وسط آن آغاز کند.( ويل دورانت )

اس ام اس عارفانه فلسفي

” نخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد ” . ويليام ماتيوس

اس سنگين

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش مي رسد . مادر ترزا

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس