اس ام اس جملات زيبا و معني دار هيچکس بدبخت تراز کسي

اس ام اس حکيمانه

هيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلندي

اس ام اس سنگين

خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با
پشيماني پايان مي پذيرد.فيثاغورث

پيامک نقل قول

لحظاتي وجود دارند که تکرار آنها ممکن نيست،
هرگز نبايد سعي در تکرار لحظات داشت ، بايد آنها را همان گونه که يک بار اتفاق افتاده اند ، فقط تنها به خاطر آورد…

هاينريش بل

اس ام اس عرفاني

دوستي دشمن
دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند
سلسله دوستي بجنباند.پس آنگه به
دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند.
سعدي

اس ام اس جملات قصار

با اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتا :

اس ام اس معني دار

پول مانند حس ششم است که بدون آن نمي توان از پنج حس ديگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافي نصف امکانات زندگي به روي ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآم

اس ام اس قشنگ و زيبا

اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

پيامک سخنان بزرگان

تنهايي خود را مقدس بدار
تا زماني که چيزي مقدس تر از آن نيافته
اي
در تنهايي خود بمان. . .

اس ام اس عارفانه

کمبرلند :
من انديشي خود را در معرض اين فکر مسخري رندانه قرار نمي دهم که هرچه بر سر آدمي مي آيد ، خير و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسي از پيشامد به بهترين وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل کرده است .

sms هاي پندآموز

نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشكار نكند. پور سينا

اس نصيحت

شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. کيم وو چونگ

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس