اس نصيحت الثرر

اس ام اس عارفانه

خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست.

الثرر

اس ام اس بزرگان جهان

” هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت عالي خود کاذب مي نمودند ” . شوپنهاور

اس ام اس دلداري دوست

منشا همه بيماريها در فکر است>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ژوزف مورفي

اس ام اس معني دار

بهترين موقع براي تربيت اراده،ايام جواني است

لاک

اس ام اس جملات قصار

ازدواج کتابي است که فصل اول آن به نظم است و بقيه فصول به نصر . پورلي نيکولاس

اس ام اس عارفانه فلسفي

از نظر هرکسي عقل او کامل است و فرزندش در چشم او زيبا جلوه مي کند .سعدي

اس ام اس فلسفي

براي انكه در زندگي دچار لغزش نشوي همواره قلب خود را پاك نگه دار.

كارلايل

اس ام اس عارفانه

انديشه پرواز مي کند و کلمات پاي پياده مي روند؛ همه فاجعه نويسنده همين است ژولين گرين(نويسنده فرانسوي)

اس ام اس بزرگان جهان

تصحيح نکردن اشتباه،اشتباه ديگري است

کنفوسيوس

اس ام اس حکيمانه

عشق هميشگي است اين ما هستيم که ناپايداريم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق هميشه قابل اعتماد است اما مردم نيستند . لئوبوسکاليا

اس ام اس معني دار

بخاطر بسپاريم که تنها راه تامين خوشبختي اين نيست که متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلکه خوبيهائيکه به آنها مي کنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد . ديل کارنگي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس