اس ام اس جملات قشنگ اکثر مردها سه گروه را

اس ام اس جملات قصار

لزلي بليشا
اکثر مردها سه گروه را دوست دارند ولي هيچ وقت آنها را درک نمي کنند : افراد مونث ، دخترها و زنها!!!

اس ام اس قشنگ و زيبا

خردمند هر آنچه را که مي داند نمي گويد و هر آنچه را که بگويد مي داند.

(ارسطو)

اس ام اس نصيحت و دلداري

بيل گيتس:

اگر فقير به دنيا آمده‌ايد، اين اشتباه شما نيست اما اگر فقير بميريد، اين اشتباه شما است.

اس ام اس بزرگان فلسفي

فردريش نيچه :انسان چيزي است که بر او چيره مي بايد شد.

اس ام اس جملات پند آموز

توبيخ دوست
دوستان را در خلوت توبيخ کن و در
ميءعام تحسين.اسکاروايلد

اس ام اس بزرگان

با اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتا :

اس ام اس سخنان بزرگان

اول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفيق . اين ها پله هاي نردبان سعادت است . ساموئيد

اس ام اس جملات تکان دهنده

شخصيت يک فرد با گفتارش آشکار ميشود….
(‏ مناندر )

پيامک نقل قول

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو

اس ام اس پندآموز

تاريخ کتابي است که متاسفانه هميشه بايد آدمي از وسط آن آغاز کند.( ويل دورانت )

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

تعصب چشم هاي بينا را نابينا و گوش هاي شنوا را ناشنوا مي کند . ابوريحان ببِروني

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس