اس ام اس بزرگان لرد آوي بوري

اس سنگين

انسان آن قدر وقت ندارد كه نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه كند
لرد آوي بوري

اس ام اس پندآموز عرفاني

جواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوس

اس ام اس سنگين و معني دار

خدا به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نمي
کند.اسکاول شين

اس ام اس پندآموز

* عقل به هيچ وجه بر دل حکم نمي راند ، فقط همدست او مي شود. مانين مک لافلين

اس ام اس جملات بزرگان

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است
پس سيمتي و شادي را انتخاب کند-
ژوزف مورفي

اس ام اس عارفانه فلسفي

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد
بخاطر اين است که شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد
(کورش کبير)

اس ام اس فلسفي

عشق چيزيست که به هيچ چيز ديگر شباهت ندارد . ريشله

اس ام اس سنگين و فاز بالا

فونتاکو :
آنچه مي خوريد باعث زخم معده نميشود ، بلکه آنچه شما را مي خورد موجب پيدايش اين زخم مي شود .

اس ام اس جملات پند آموز

»اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته
نميشود و اگر کتاب نباشد، روح انسان
پرورش نمييابد«
*پلوتارخ

اس ام اس معني دار

آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي کوهي . گواتما بودا

SMS پندآموز

عشق براي مرد از احساسات عميق و غير ارادي نيست ، بلکه قصد و عقيده است . مادام دوژيرادرن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس