اس ام اس بزرگان جهان اگر به دنبال موفقيت

اس ام اس سخنان بزرگان

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اكلينز

اس ام اس حکيمانه

قانون زندگي,قانون باور است-ژوزف
مورفي

پيامک نقل قول

آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه
هستي باشي،بکوش که کمال آنچه
هستي باشي.دي سلز

اس ام اس جملات قصار

مي دوني! خوشگلي در اصل هيچ ربطي به قيافه نداره، درباره رنگ مو يا سايز يا شکل نيست،

همه اش اينجاست، به نوع راه رفتن و صحبت کردن و فکر کردن آدم بستگي داره!

ژوان هريس

اس ام اس جملات پند آموز

جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اش
خـرابـــــ مـيـشـود ، وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد يـراي ويـراني
مـمـلكـتـش بكـوشـد.

“پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي

اس ام اس دلداري دوست

فتحي الرمکي :
ما هنوز در زمان ماقبل تاريخ هستيم . زيرا تاريخ بشريت آن روز آغاز مي شود که بشر از همي رنجها و گرفتاريها نجات يابد .

اس ام اس نصيحت و دلداري

آلبرت هوبارد :
انضباط فردي عبارت است از : توانايي مجبور کردن خود به انجام کاري که بايد در زمان معيني به اتمام رسد ، چه دوست داشته باشيم چه نداشته باشيم.

sms هاي پندآموز

ژاك دوال

اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو .

اس ام اس قشنگ و زيبا

از گفتن نميدانم نهراس.مارک مک
کورميک

اس ام اس سنگين و معني دار

وين داير: اين شماييد که به مردم مي آموزيد که چگونه با شما رفتار کنند.

اس ام اس عارفانه فلسفي

فردريش نيچه :انسان نمي تواند از غرايز خود فرار کند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي گردد.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس