اس ام اس عشق تو همان ساده سرسبز نجيبي

پيامک عاشقانه کوتاه

آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم
دوستت دارم . . .
تو صميمي تر از آني که دلم ميپنداشت / دل تو با همه آينه ها نسبت داشت
تو همان ساده سرسبز نجيبي که / خدا در ميان دل پاکت ، صدف آينه کاشت . . .

اس ام اس عشق و دوستي

در شکار معرفت با عشق پيمان بسته ايم / در ميان عاشقان ما عاشق دل خسته ايم / در جواب بي وفايي ، مهرباني کرده ايم / مهرباني را به
رسم معرفت طي کرده ايم

اس ام اس عاشق

از تن خشک شاخه ها توقع جوانه نيست / اسب نفس بريده را طاقت تازيانه نيست . . .

اس زيبا عاشقانه

دلم همچون آسمان، پر از ابرهاي باراني است، اي کاش دلم امشب بگريد، شايد که بغض چشمانم بشکند….

اس ام اس عاشقانه زيبا

آنروزکه همديگررايافتيم يافتنمان هنرنبود!
هنراينست:همديگررا، گم نکنيم…

SMS عاشقانه

تلخـــي ِ ايـــن روزهآيـــم را ببخشيـــد . . .

ديگـــر قَنـــدي در دلـــم , آب نميشـــود . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

ترديدها به ما خيانت مي کنند تا به آنچه که لياقتشان را داريم نرسيم . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

صداي پاي تو که ميروي ، صداي پاي مرگ که ميآيد . . .

پيامک عاشقانه

.دلم رفت و دگر جاني نمانده به ابر ديده باراني نمانده ببين اين حال و احوال خرابم
بجز درد و پريشاني نمانده

اس ام اس عاشق

عشق در دريا غرق شدن است
دوست داشتن در دريا شنا کردن

sms عاشقانه توپ

واسه مشق شبت بنويس : اوني که فکرش رو نميکني هميشه به يادته . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس