اس ام اس سنگين و فاز بالا هنگاميمصمم به عمل شديد

اس ام اس سخنان کوتاه

هنگامي که مصمم به عمل شديد ، بايد درهاي ترديد را کاملا مسدود کنيد. نيچه

اس ام اس عارفانه فلسفي

براي آنکه مدير شويد بايد از پايين شروع کنيد، استثناء هم وجود ندارد. (هنري بلاک)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

آغاز هر کار مهمترين قسمت آن است .

افلاطون

اس ام اس سنگين و معني دار

مرد خواهان حقيقت است اما زن موجودي سحطي نگر مي باشد. فردريش نيچه

اس ام اس نصيحت و دلداري

اگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي کنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! . توکارام

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

عشق مانند بيماري مسري است که هر چه بيشتر از آن بهراسي زودتر به آن مبتلا ميشوي . شانفور

اس ام اس نصيحت و دلداري

براي مردمي که نمي دانند چگونه بر خود حکومت کنند ، آزادي وجود ندارد .

هاري واردبيچر

پيامک سخنان بزرگان

ا نسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت
بقراط

اس ام اس سنگين

شهامت واقعي يعني انجام کارهايي که از دست زدن به آنها مي ترسيد ، غلبه بر ترس يعني شهامت . (ادي ريکناييکر)

اس نصيحت

زنانيکه مي خواهند مرد باشند ، زناني هستند که نمي دانند زن هستند

الکساندر دوما

اس ام اس دلداري دوست

آن که خوشي خود را در رنج ديگران بجويد ف هرگز روي خوشي را نمي بيند .

يورا

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس