اس ام اس زيبا عاشقانه من تورادوست دارمديگري تورا دوست

پيامک عاشقانه کوتاه

من تورادوست دارم…ديگري تورا دوست دارد…ديگري ديگري را دوست دارد…و اين چنين است که ما تنهاييم .

اس ام اس احساسي قشنگ

گاهــــي …

به دلت شک کن

ع

ش

ق

شايــــد

يک شــــايعه باشد !

اس ام اس عاشقانه خفن

چون غروب خيلي قشنگه ؛ تو خود ؛ خود غروبي
چي بگم قهطي واژه ست هر چي هستي خيلي خوبي

اس ام اس هاي عاشقانه

وقتي مي آمدي
حياط پر مي شد از عطر ترنج
حالا تو رفته اي
و فقط
رنج مانده است …

اس ام اس عشقي

در روزهاي سخت داشتن يك
دوست وفادار تجسم
حقيقي خداوند است.

اس ام اس عاشق

صدايت در گوشم زمزمه ميشود و نگاهت در ذهن مجسم
ولي من تو را ميخواهم ، نه خيالت را . . .

اس ام اس عشقي باحال

يادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرين براي همه ي عمر! ! !

اس ام اس عشقي

شبيه برگ پاييزي دمادم قسمت بادم
ز تو دورم ولي هرگز نخواهي رفت از يادم

اس ام اس عاشقانه

ديکتاتور
تويي و آغوشت
که هر بار
مرا تسليم مي کند . . . !

اس زيبا عاشقانه

براي پرگشودن در هوايت دلم مثل صنوبرها صبور است

اس ام اس عشق و دوستي

مرد اگر بودم
نبودنت را غروب هاي زمستان در قهوه خانه ي دوري سيگار مي کشيدمنبودنـت دود مي شد و مي نشست ، روي بـخار شيشه هاي قهـوه خانه
بعد تـکيه مي دادم بـه صنـدلي چشم هايم را مي بستم
و انـگشتانم را دور استکان کمر باريـک چاي داغ حلقه مي کردمتـا بيشتـر از يادم بروينامرد اگر بودم نبـودنت را تا حالا بايد فراموش کرده باشممرد نيستم اما نامرد هم نيستمزنـم ونـبودنت پـيرهنم شده است

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس