اس ام اس سنگين تيكه دار کارهاي بزرگ تنهامردان بزرگ

اس ام اس بزرگان

کارهاي بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامي بزرگ مي شوند که بخواهند. شارل دوگل

اس ام اس فلسفي

براي شب پيري در روز جواني بايد چراغي
تهيه کرد.بلو تارک

اس ام اس نصيحت و دلداري

برتراند راسل : قدرت جديد علم به نسبت خردمندي انسان براي او سودمند است و به نسبت ناداني او زيان بار خواهد بود ، از اين رو اگر بنا باشد تمدن علمي تمدن سودمندي باشد ، ضرورتا بايد با افزايش علم ، خردمندي نيز بايد افزايش يابد .

اس ام اس جملات پند آموز

آنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطر

اس ام اس عرفاني

همه عيب خلق ديدن نه مروت است و مردي نگهي به خويشتن کن که تو هم گناه داري سعدي

اس ام اس عارفانه

وقتي در حال تيش براي تغيير دادن يک
احمق هستي
همزمان در حال اثبات حماقت خودتي. . .

SMS پندآموز

«موانع»، آن چيزهاي وحشتناکي هستند که وقتي چشمتان را از روي هدف بر مي‌داريد، به نظرتان مي‌رسند. هنري فورد

اس ام اس سنگين تيكه دار

تمدن زندگي نيست ، زندگي ساز است. ويليامز

پيامک سخنان بزرگان

جرج برنارد شاو

آنكه مي تواند ، انجام مي دهد،آنكه نمي تواند انتقاد مي كند. .

اس ام اس سخنان کوتاه

جام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . اورود

اس ام اس قشنگ و زيبا

حسن شهرت و نام نيك بزرگترين سعادتهاست.

شيللر

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس سرکاري اس جوک دوستان اس ام اس سر کار گذاشتن اس دلگير اس ام اس سرکاري اس ام اس خنده دار سرکاري sms سرکاري و خنده دار اس ام اس سرکاري باحال پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس